Tên văn bản Thông tư liên tịch quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư liên tịch quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Số hiệu văn bản 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN Ngày có hiệu lực 01/11/2011
Ngày ban hành 16/09/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính - Bộ Công Thương Người ký Trần Việt Thanh - Nguyễn Thị Minh