Tên văn bản Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019
Số hiệu văn bản 11097/BCT-KHCN Ngày có hiệu lực 24/11/2017
Ngày ban hành 24/11/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng