Tên văn bản Danh sách các tổ chức chứng nhận/giám định chất lượng sản phẩm dệt may được chỉ định
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn quốc gia về mức giới hạn hàm lương formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm Dệt May, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 560/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận/giám định sản phẩm dệt may.
Số hiệu văn bản 560/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 13/02/2018
Ngày ban hành 13/02/2018 Ngày hết hiệu lực 31/12/2018
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng