Tên văn bản Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chỉ thị về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Số hiệu văn bản 16/CT-TTg Ngày có hiệu lực 04/05/2017
Ngày ban hành 04/05/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc