Tên văn bản Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tờ gấp Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000
Số hiệu văn bản 02 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 17/08/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Khoa học và Công nghệ Người ký Vụ Khoa học và Công nghệ