Tên văn bản Quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư liên tịch số 147/2009/TTLT-BTC-BCT của Bộ Công thương-Bộ Tài chính : Quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học
Số hiệu văn bản 147/2009/TTLT-BTC-BCT Ngày có hiệu lực 21/07/2009
Ngày ban hành 21/07/2009 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công thương-Bộ Tài chính Người ký Phạm Sỹ Danh, Đỗ Hữu Hào