Tên văn bản Công cụ nâng cao năng suất chất lượng: 6 SIGMA
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tờ gấp 6 SIGMA
Số hiệu văn bản 13 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 18/08/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Khoa học và Công nghệ Người ký Vụ Khoa học và Công nghệ