Tên văn bản Quyết định về việc phê duyệt đơn vị thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định về việc phê duyệt đơn vị thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố
Số hiệu văn bản 2059/QĐ-UBND Ngày có hiệu lực 14/08/2018
Ngày ban hành 14/08/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành UBND TP. Cần Thơ Người ký Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Võ Thành Thống