Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 14:41

Thứ bảy, 18/05/2024 | 14:41

Tin KHCN

Cập nhật lúc 07:56 ngày 21/11/2023

Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc trong năm 2023

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng  5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
Căn cứ Hợp đồng và Thuyết minh thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia của các đơn vị.
Bộ Công Thương thông báo kết quả thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc trong năm 2023. 
Chi tiết: tại đây
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc trong năm 2023, nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị liên hệ Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Địa chỉ: Số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.222.023304.
Vụ Khoa học và Công nghệ
lên đầu trang