Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:31

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:31

Tin KHCN

Cập nhật lúc 08:41 ngày 03/04/2024

TKV: Thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực khoáng sản, hóa chất, điện lực

Theo báo cáo, một số đơn vị lĩnh vực khoáng sản, hóa chất đã thực hiện tốt về nền tảng chuyển đổi số. Các đơn vị đã ứng dụng nhiều phần mềm để nâng cao mức độ tự động hóa các công đoạn sản xuất, công tác quản lý.
Sáng 2/4, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số số 4 (Tổ 4) Nguyễn Tiến Mạnh chủ trì cuộc họp về nội dung chuyển đổi số của TKV lĩnh vực khoáng sản, hóa chất, điện lực.
Theo báo cáo, một số đơn vị lĩnh vực khoáng sản, hóa chất đã thực hiện tốt về nền tảng chuyển đổi số (dữ liệu và kết nối) như Công ty Nhôm Lâm Đồng, Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ, TCT Điện lực - TKV. Các đơn vị đã ứng dụng nhiều phần mềm để nâng cao mức độ tự động hóa các công đoạn sản xuất, công tác quản lý và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các đơn vị khác đã và đang từng bước thực hiện công tác chuyển đổi số và đã đạt được một số kết quả nhất định.
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh chủ trì  cuộc họp về nội dung chuyển đổi số của TKV lĩnh vực khoáng sản, hóa chất, điện lực
Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh nhấn mạnh các đơn vị trong lĩnh vực khoáng sản, hóa chất, điện lực cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, trong đó phải nhận thức từ người đứng đầu của đơn vị. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cũng đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chuyển đổi số năm 2024 từ đó làm cơ sở thực hiện nhằm hoàn thành những nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch triển khai năm 2024 về việc thực hiện Đề án chuyển đổi số của TKV ban hành theo Quyết định số 243/QĐ-TKV ngày 31/01/2024. Theo đó, yêu cầu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm tại Phụ lục kèm theo Văn bản số 40/KH-TKV ngày 13/3/2024.
Đầu tháng 5/2024, các đơn vị cử cán bộ được giao nhiệm vụ về chuyển đổi số đến tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm nền tảng, hạ tầng chuyển đổi số tại Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyển đối số lĩnh vực khoáng sản, hóa chất, điện lực vào tháng 7/2024.

Thời gian qua, Tập đoàn TKV đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành sản xuất.
Về cơ bản, các đơn vị trong khối khoáng sản - hóa chất của Tập đoàn đã tổ chức được bộ máy triển khai công nghệ thông tin xuyên suốt tại đơn vị. Hạ tầng cho công nghệ thông tin của các đơn vị hiện nay đã được triển khai nâng cấp và phát triển theo mô hình dữ liệu tập trung, cơ bản đáp ứng được khả năng lưu trữ và xử lý theo định hướng công nghệ hiện đại. Tất cả các đơn vị đều triển khai hệ thống thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp đáp ứng yêu cầu. Hầu hết các đơn vị đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị điều hành doanh nghiệp theo chuyên môn: Kế toán, tài chính, văn phòng…
Tập đoàn TKV đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số TKV và các tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo; xây dựng Đề án chuyển đổi số TKV và Kế hoạch tổng thể chuyển đổi số của TKV. Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết chuyển đổi số cho từng đơn vị bảo đảm thống nhất về mục tiêu, quy trình, giải pháp và kiến trúc công nghệ.
Xác định nền tảng cơ bản của chuyển đổi số chính là hạ tầng số và dữ liệu số, vì vậy, Tập đoàn chủ trương xây dựng tập trung các nền tảng này như: Xây dựng trung tâm dữ liệu (Data Center); xây dựng các nền tảng số cốt lõi; xây dựng các phần mềm dùng chung toàn Tập đoàn. Đồng thời, Tập đoàn cũng đưa ra một số định hướng cơ bản tại các đơn vị như: Đẩy mạnh triển khai số hóa các dữ liệu hiện có; chủ động đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ; đầu tư cơ sở hạ tầng tương ứng với tiến độ chuyển đổi số từng giai đoạn tránh lãng phí; đặc biệt quan tâm đến hệ thống an toàn, an ninh bảo mật thông tin.
Theo Tạp chí Công Thương
lên đầu trang