Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 02/12/2023 | 09:09

Thứ bảy, 02/12/2023 | 09:09

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 08:02 ngày 27/09/2023

TKV tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn cơ sở chất lượng than thương phẩm

Việc xây dựng, ban hành và thực hiện tiêu chuẩn cơ sở than thương phẩm mới của TKV đáp ứng cho sản xuất, chế biến, tiêu thụ than, phục vụ nhu cầu than tiêu thụ, nhất là than cho điện.
Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacmin - đơn vị được giao thực hiện Dự thảo tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) chất lượng than thương phẩm của TKV cho biết: Đơn vị đã đánh giá thực trạng áp dụng TCCS than tại các đơn vị của TKV trong những năm gần đây, triển khai các phương pháp xây dựng TCCS than, lấy mẫu than tại các vùng Hòn Gai - Cẩm Phả; Uông Bí - Nam Mẫu - Vàng Danh; Mạo Khê… với tổng số lượng mẫu kiểm chứng là 142 mẫu.
Qua các mẫu than thu thập để nghiên cứu, đơn vị đã Phân tích và xây dựng các chỉ tiêu TCCS than thương phẩm TKV như: Chỉ tiêu cỡ hạt; Chỉ tiêu tỷ lệ cỡ hạt khi giao nhận ban đầu không lớn hơn; Chỉ tiêu độ tro khô; Chỉ tiêu hàm lượng độ ẩm toàn phần; Chỉ tiêu hàm lượng chất bốc khô; Chỉ tiêu hàm lượng lưu huỳnh chung khô; Chỉ tiêu trị số tỏa nhiệt toàn phần khô...
Qua các mẫu than thu thập để nghiên cứu, Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacmin đã Phân tích và xây dựng các chỉ tiêu TCCS than thương phẩm TKV
Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin đã tiến hành thu thập số liệu từ năm 2018 - 2022, khảo sát hiện trạng công nghệ cũng như đánh giá thực trạng áp dụng TCCS tại các đơn vị thuộc các vùng.
Từ số liệu thu thập được đã tiến hành rà soát chi tiết các chỉ tiêu chất lượng (5 chỉ tiêu: Ak, Wtp, Vk, Sk, Qk) của các chủng loại than TCCS tại các vùng của TKV theo số liệu thống kê 5 năm từ năm 2018 0 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, trong đó: Điều chỉnh độ ẩm phù hợp thực tế hiện nay về công nghệ, thời tiết.
Hầu hết các loại than có chất bốc tăng cao hơn so với TCCS hiện hành. Hầu hết các loại than có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn so với TCCS hiện hành. Trị số tỏa nhiệt toàn phần khô một số chủng loại than có thay đổi tăng giảm. Đã lấy mẫu kiểm chứng thực tế và phân tích hóa các chỉ tiêu chất lượng (5 chỉ tiêu: Ak, Wtp, Vk, Sk, Qk) các chủng loại than sản xuất, tồn kho tại các đơn vị trong TKV là căn cứ để khẳng định lại số liệu thống kê.
Đơn vị đã phân tích và xây dựng TCCS mới về than thương phẩm của TKV trong đó:
(i) Cỡ hạt than cám 7 vùng Quảng Ninh được điều chỉnh cỡ hạt ≤ 15 mm (TCCS hiện hành ≤ 20 mm);
(ii) Độ ẩm toàn phần trung bình than cám 7 vùng Quảng Ninh được điều chỉnh từ 9,0% xuống 8,5% và điều chỉnh các loại than cho phù hợp thực tế;
(iii) Điều chỉnh tăng giá trị chất bốc trung bình và bổ sung chất bốc lớn nhất;
(iv) Điều chỉnh giá trị lưu huỳnh trung bình và lớn nhất;
(v) Bổ sung trị số tỏa nhiệt toàn phần khô trung bình và điều chỉnh giá trị không nhỏ hơn.
Viện đã biên soạn, dự thảo tiêu chuẩn cơ sở mới về than thương phẩm của TKV từ 11 TCCS hiện hành (trong đó có 02 TCCS loại bỏ) thành 04 tiêu chuẩn cơ sở tại 04 vùng Hòn Gai - Cẩm Phả; Uông Bí - Nam Mẫu - Vàng Danh; Mạo Khê và vùng khác.
Theo Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy, việc xây dựng, ban hành và thực hiện TCCS than thương phẩm mới của TKV đáp ứng cho sản xuất, chế biến, tiêu thụ than, phục vụ nhu cầu than tiêu thụ, nhất là than cho điện.
Tập đoàn TKV đánh giá cao Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin và các Ban chuyên môn liên quan của Tập đoàn đã tích cực triển khai thực hiện Dự thảo TCCS than thương phẩm. Thời gian tới các đơn vị liên quan, đặc biệt là Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để báo cáo Tập đoàn duyệt ban hành trong tháng 10/2023.
Theo Tạp chí Công Thương
lên đầu trang