Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:53

Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:53

Video

Đầu tư nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Để ngành công nghiệp hỗ trợ kịp thời phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng, đón đầu cơ hội mới hậu dịch bệnh, việc cấp thiết hiện nay là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chất lượng, gia tăng đặt hàng nhân lực từ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục đào tạo. (Nguồn: Tạp chí Công Thương)

lên đầu trang