Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:06

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:06

Video

Khả năng ứng dụng công nghệ hạn chế là điểm 'nghẽn' tăng năng suất lao động tại doanh nghiệp

Trình độ của doanh nghiệp cơ bản ở mức trung bình và lạc hậu, năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế, mức độ ứng dụng, đổi mới công nghệ tại doanh nghiệp còn ở mức thấp. Phần lớn doanh nghiệp sử dụng máy móc trong sản xuất mức tự động hóa thấp, đây chính là điểm 'nghẽn' tăng năng suất tại doanh nghiệp.

lên đầu trang