Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:38

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:38

Video

Tích hợp hệ thống quản lý nâng cao năng suất chất lượng

Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất đều chủ động đẩy mạnh hoạt động cải tiến, đổi mới công nghệ, tích hợp nhiều hệ thống quản lý, công cụ cải tiến... để giảm lãng phí trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tận dụng tốt cơ hội nâng cao vị thế và uy tín trên thị trường.

lên đầu trang