Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:46

Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:46

Video

Hội nghị "Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Công Thương"

Sáng 19/5/2024, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị khoa học: Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Công Thương.

lên đầu trang