Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 13/08/2020 | 13:29

Thứ năm, 13/08/2020 | 13:29

Video

Ngành Công Thương đẩy mạnh thực thi chính sách pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 - Phần II: Tiếp tục xây dựng thị trường thực phẩm an toàn, ứng phó hiệu quả với dịch bệnh

Là một trong ba cơ quan được Chính phủ giao triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan xây dựng, ban hành hệ thống cơ sở pháp lý về an toàn thực phẩm. Đồng thời triển khai hàng loạt giải pháp góp phần xây dựng thị trường thực phẩm an toàn.

lên đầu trang