Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:50

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:50

Video

Gắn đào tạo nhân lực công nghiệp hỗ trợ với nhu cầu thực tiễn

[Tạp chí Công Thương] Trong thời gian tới, để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp hỗ trợ, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp cần tiếp tục bắt tay và phối hợp chặt chẽ, gia tăng đặt hàng nhân lực từ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục đào tạo trong dài hạn.

lên đầu trang