Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 04/03/2024 | 12:14

Thứ hai, 04/03/2024 | 12:14

Video

Nâng cao năng suất chất lượng trong sản xuất công nghiệp

Theo đánh giá, ngành công nghiệp của Việt Nam mới phát triển về chiều rộng mà chưa chú trọng chiều sâu, tiến trình công nghiệp hóa trong công nghiệp còn chậm. Để giải quyết bài toán tăng giá trị sản xuất, qua đó nâng cao tỷ trọng trong GDP của ngành công nghiệp, vấn đề cốt lõi chính là phải nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nguồn: vietq.vn/

lên đầu trang