Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:35

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:35

Video

Xây dựng và phát triển Viện Nghiên cứu cơ khí đi đầu về cơ khí - tự động hóa

Thành lập từ năm 1962, chỉ với 30 cán bộ, đến nay, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã có đội ngũ cán bộ khoa học và cộng tác viên khá hùng mạnh. Hoạt động của Viện đã có tác động trực tiếp đến chiến lược phát triển ngành Công Thương, luôn hướng tới và đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ của các chương trình kinh tế trọng điểm của đất nước. (Nguồn: congthuong.vn/)

lên đầu trang