Tên văn bản Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2022 tham gia “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”.
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Bộ Công Thương thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 tham gia “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”.
Số hiệu văn bản 5327/BCT-KHCN Ngày có hiệu lực 23/07/2020
Ngày ban hành 23/07/2020 Ngày hết hiệu lực 15/09/2020
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng