Tên văn bản Giấy mời viết bài tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giải pháp khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững"
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thư mời gửi báo cáo tham gia Hội thảo khoa học cấp quốc gia 2021
Số hiệu văn bản 287/ĐHKTKTCN-KHCN Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 18/05/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương - Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp Người ký Hiệu trưởng