Tên văn bản Công cụ năng cao năng suất chất lượng: Hệ thống sản xuất tinh gọn LEAN
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tờ gấp Hệ thống sản xuất tinh gọn LEAN
Số hiệu văn bản 04 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 17/08/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Khoa học và Công nghệ Người ký Vụ Khoa học và Công nghệ