Tên văn bản Công cụ năng cao năng suất chất lượng: 7 công cụ quản lý và cải tiến chất lượng mới
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả 7 công cụ quản lý và cải tiến chất lượng mới
Số hiệu văn bản 08 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 18/08/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Khoa học và Công nghệ Người ký Vụ Khoa học và Công nghệ