Tên văn bản Công cụ năng cao năng suất chất lượng: Thẻ điểm cân bằng (BSC)
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thẻ điểm cân bằng (BSC)
Số hiệu văn bản 10 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 18/08/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Khoa học và Công nghệ Người ký Vụ Khoa học và Công nghệ