Tên văn bản Công cụ năng cao năng suất chất lượng: Thẻ Kanban
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tờ gấp Thẻ Kanban
Số hiệu văn bản 15 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 18/08/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Khoa học và Công nghệ Người ký Vụ Khoa học và Công nghệ