Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 15/06/2024 | 09:13

Thứ bảy, 15/06/2024 | 09:13

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 15:05 ngày 01/06/2023

Nghiên cứu ảnh hưởng một số điều kiện phản ứng đến hoạt tính xử lý chất màu hữu cơ trong nước thải sản xuất bằng công nghệ ozone bọt mịn

Nghiên cứu trình bày quá trình xử lý màu trong nước thải từ hoạt động sản xuất bột giấy bằng công nghệ ozone bọt mịn và sự ảnh hưởng của những yếu tố như phương pháp tạo bọt ozone siêu nhỏ, nồng độ ban đầu nước thải, pH dung dịch...
Tóm tắt: Nghiên cứu trình bày quá trình xử lý màu trong nước thải từ hoạt động sản xuất bột giấy bằng công nghệ ozone bọt mịn. Sự ảnh hưởng của những yếu tố như phương pháp tạo ra bọt ozone siêu nhỏ, nồng độ ban đầu của màu nước thải, pH dung dịch, độ mặn của dung dịch và những kết quả thu được bằng cách xây dựng phương trình động học bậc một được tiến hành làm rõ trong nghiên cứu này. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy phương pháp ozone bọt mịn chứa nhiều tiềm năng do tính hiệu quả và an toàn trong quá trình xử lý nước thải. Khi tăng nồng độ của chất màu trong nước, thời gian xử lý nước thải sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, các yếu tố pH dung dịch và độ mặn của dung dịch không ảnh hưởng lớn đến quá trình xử lý chất màu.
Từ khóa: ozone bọt mịn, điều kiện phản ứng, chất ô nhiễm hữu cơ, động học phản ứng, xử lý nước thải.
Xử lý nước thải ngành giấy (Ảnh: antoanmoitruong.com.vn/)
Xem toàn bộ bài viết tại đây
Tạ Thanh Tùng1, Đặng Văn Sơn1, Nguyễn Thị Thu Hiền1, Nguyễn Thị Phương Thanh1,Lê Hoài Ân2, Bùi Thị Trà Giang2, Hồ Gia Quỳnh2, Nguyễn Quang Long2, Nguyễn Phúc Hoàng Duy3
1Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô
2Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
3Viện Công nghệ Hóa học
(Nguồn: Tạp chí Công nghiệp giấy, số 1 - 2023)
lên đầu trang