Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 04/03/2024 | 12:49

Thứ hai, 04/03/2024 | 12:49

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 08:50 ngày 04/12/2023

Ước lượng dòng điện phụ tải trạm điện kéo đường sắt đô thị

Tóm tắt:
Dự báo dòng tải điện kéo có ý nghĩa quan trọng trong vận hành và quản lý năng lượng của các tuyến đường sắt đô thị. Đó là căn cứ để xây dựng các chiến lược phân phối và điều khiển dòng năng lượng cung cấp cho phụ tải đoàn tàu một cách hiệu quả, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm sự dao động và biên độ dao động điện áp. Bài báo đề xuất một phương pháp dự báo dòng điện DC tại thanh cái trạm điện kéo sử dụng thuật toán học máy có giám sát. Số liệu đầu vào kết hợp giá trị lịch sử của dòng điện thanh cái và dòng điện của các feeder. Bên cạnh đó, cấu hình mạng nơ-ron và số chu kỳ huấn luyện được xác định để đạt được độ chính xác mong muốn. Phương pháp đề xuất được tiến hành kiểm nghiệm dựa trên số liệu vận hành thực tại trạm điện kéo ga Láng ngày 24/6/2022. Kết quả dự báo so sánh với số liệu đo lường từ hệ thống giám sát đã minh chứng rằng, sai số tuyệt đối lớn nhất không quá 5 A, sai số tương đối lớn nhất không quá 0,005; sai số bình phương trung bình không quá 0,01 trong toàn thời gian vận hành một ngày, từ 4h45’ tới 22h45’.
Từ khóa: dự báo phụ tải trạm điện kéo, mạng nơ-ron thần kinh, quản lý năng lượng, tàu điện đô thị.
 Sơ đồ một sợi của trạm điện kéo ga Láng (Nguồn ảnh: Nhóm nghiên cứu)
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Trần Văn Khôi*
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tập 65, số 11, tháng 11/2023
lên đầu trang