Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:08

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:08

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 09:00 ngày 04/03/2024

Ảnh hưởng của khuyết tật trong cách điện đến sự phân bố điện trường của cáp trung áp XLPE

Tóm tắt:
Cáp điện là thành phần quan trọng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện. Trong quá trình chế tạo  cáp,  mọi  quy  trình  của  nhà  sản  xuất đều hướng  tới  chất lượng  cáp  hoàn  toàn  theo  thiết  kế, không  khuyết  tật.  Tuy  nhiên,  trong  quá  trình  chế tạo  và  vận  hành  cáp  các  khuyết  tật  có  thể xuất hiện ở các vị trí, có tính chất và hình dạng kích thước khác nhau trong vật liệu cách điện. Ảnh hưởng của tất cả các yếu tố tạo nên khuyết tật đối với sự phân bố điện trường là một trong những nguyên nhân gây ra sự cố trong cáp và hệ thống điện. Sự thay đổi của phân bố điện trường khi xuất hiện khuyết tật là hạt không khí và tạp chất đồng trong cách điện cáp XLPE được phân tích trong bài báo.
Từ khóa: Cáp cao áp, phân bố điện trường, khuyết tật trong cáp.
Phân bố điện trường theo bảng màu khi có 2 vị trí khuyết tật (vị trí bên trái là tạp chất đồng, bên phải là lỗ khí)
Xem chi tiết: tại đây
Vũ Thị Thu Nga (Trường Đại học Điên lực)
Tạp chí Khoa học và công nghệ năng lượng - Trường Đại học Điện lực

lên đầu trang