Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:54

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:54

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 08:59 ngày 04/03/2024

Định giá công suất cho các nguồn phát lý thuyết và thực tế áp dụng tại thị trường điện Việt Nam

Tóm tắt:
Trong thị trường điện canh tranh bán buôn, các nguồn phát điện, ngoài việc được thanh toán giá điện năng cho lượng điện năng phát lên lưới, còn được thanh toán thêm giá công suất. Đây là điểm đặc biệt khác với đa phần các thị trường hàng hóa khác. Bài báo trình bày những cơ sở cho cho việc thanh toán giá công suất trong thị trường điện và một số phân tích đánh giá về phương pháp tính giá  công  suất  cho  các  nguồn  phát  hiện đang áp dụng  tại thịtrường điện  canh  tranh  bán  buôn Việt Nam.
Từ khóa: Thanh toán công suất, giá công suất, thị trường điện.
Thu hồi chi phí cho các nguồn phát 
Xem chi tiết: tại đây
Trương Huy Hoàng (Trường Đại học Điện lực)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ năng lượng - Trường Đại học Điện lực
lên đầu trang