Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 14:12

Thứ bảy, 18/05/2024 | 14:12

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 09:01 ngày 15/04/2024

Đánh giá hiệu suất xử lý nước thải làng nghề bánh tráng bằng công nghệ bùn hoạt tính bổ sung chế phẩm sinh học

Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu suất xử lý nước thải làng nghề bánh tráng bằng công nghệ bùn hoạt tính bổ sung chế phẩm sinh học. Với chế phẩm BHT (gồm các chủng: Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus, Bacillus sp., Pseudomonas sp., Saccharomyces cerevisiae) có mật độ vi sinh vật (VSV) là 108CFU/g chọn được thời gian lưu thích hợp là 9 ngày cho hiệu quả xử lý cao nhất COD đạt 81%, BOD5 đạt 82%, TSS đạt 55,7% và đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). Khi bổ sung chế phẩm sinh học BHT và Bio-EM vào bùn hoạt tính trong xử lý nước thải bánh tráng với thời gian lưu 16 giờ, COD ban đầu 500 mg/l, hiệu suất xử lý COD của bùn hoạt tính, bùn hoạt tính bổ sung chế phẩm BHT và Bio-EM lần lượt là 93,3, 93,5 và 94,4%, phù hợp với nước thải bánh tráng có COD đầu vào nhỏ hơn 500 mg/l và tần suất bổ sung chế phẩm 15 ngày/lần với mật độ VSV là 108CFU/g.
Từ khóa: bể bùn hoạt tính lọc dòng ngược, bùn hoạt tính, chế phẩm sinh học, nước thải bánh tráng, xử lý nước thải
Xử lý nước thải làng nghề tại Việt Nam từ lâu đã là vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm (Ảnh minh hoạ - Nguồn: dnsg)
Xem chi tiết: tại đây
Vũ Thị Minh Châu, Nguyễn Trọng Hiệp, Mai Quang Tuyến, Nguyễn Đức Thịnh (Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Chi nhánh phía Nam)
Lê Thu Thủy (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)
Lê Minh Tuấn (Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam T. 65 S. 8 (2023)
lên đầu trang