Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:11

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:11

Tin KHCN

Cập nhật lúc 08:16 ngày 14/05/2024

Khảo sát thực nghiệm một số yếu tố ảnh hưởng tới sự truyền nhiệt của dòng phun tự do

TÓM TẮT:
Bài báo này nghiên cứu thực nghiệm về sự truyền nhiệt của một cấu hình dòng phun tự do lên bề mặt tấm kim loại phẳng được nung nóng. Một dòng phun chất lỏng là nước được thực hiện theo phương ngang thông qua một ống mica có đường kính trong D = 10mm lên bề mặt tấm kim loại bằng vật liệu đồng đặt theo phương thẳng đứng trong môi trường không khí. Trường nhiệt độ tại bề mặt tấm kim loại được khảo sát thông qua chụp ảnh camera nhiệt hồng ngoại. Từ đó kết quả được sử dụng để tính toán và vẽ đồ thị quan hệ số Nusselt theo tỷ số tọa độ hướng kính với đường kính ống phun (r/D). Các thảo luận về ảnh hưởng của một số thông số lên sự truyền nhiệt của cấu hình dòng phun này được trao đổi.
Từ khóa: Truyền nhiệt, dòng phun tia tự do.
Sơ đồ hệ thống thí nghiệm
Xem chi tiết: tại đây
Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Anh Tuấn (Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thuỷ lợi)
Nguyễn Văn Thành (Đại học Công nghiệp Hà Nội)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội (Tập 59 - Số 5)
lên đầu trang