Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 14:17

Thứ bảy, 18/05/2024 | 14:17

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 08:16 ngày 14/05/2024

Ảnh hưởng của EGR tới quá trình cháy và hình thành phát thải của động cơ lưỡng nhiên liệu Diesel-Hydro

TÓM TẮT:
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của luân hồi khí thải (EGR) đến diễn biến áp suất và hình thành phát thải của động cơ lưỡng nhiên liệu diesel (DDF) sử dụng phần mềm AVL Boost. Động cơ nghiên cứu là động cơ diesel R180 được cải tạo thành động cơ lưỡng nhiên liệu dieselhydro. Tỉ lệ EGR gia tăng là 10%, 20% và 30%. Kết quả cho thấy rằng sử dụng EGR sẽ khắc phục sự gia tăng NOxkhi bổ sung hydro. Đối với động cơ lưỡng nhiên liệu diesel-hydro khi luân hồi với tỉ lệ hợp lý thì sẽ có thể giảm đồng thời cả phát thải Soot và NOx so với động cơ nguyên bản.
Từ khóa: Luân hồi khí thải, động cơ lưỡng nhiên liệu, bổ sung hydro, giảm phát thải, phát thải NOx, phát thải Soot, đặc tính cháy và phát thải.
Sơ đồ băng thử phục vụ thử nghiệm
Xem chi tiết: tại đây
Trịnh Xuân Phong1,2, Hoàng Đình Long2 , Nguyễn Thành Trung3 , Nguyễn Phi Trường4
1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
2 Đại học Bách khoa Hà Nội
3 Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp
4 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội (Tập 59 - Số 5)

lên đầu trang