Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:45

Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:45

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 14:02 ngày 11/06/2024

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Nano Composite TiO2/Al2O3 ứng dụng xử lý Ion Cr (VI) truong nước

Tóm tắt:
Crom(VI) là những hợp chất độc hại có tính oxi hóa mạnh và là tác nhân gây ung thư. Ứng dụng rộng rãi của Crom(VI) trong nhiều ngành công nghiệp đã tạo ra một lượng lớn nước thải có chứa những hợp chất này. Một trong những phương pháp xử lý nước thải chứa Crom (VI) là hấp phụ sử dụng vật liệu nano. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tổng hợp thành công vật liệu nano composite giữa TiO2và Al2O3 bằng phương pháp đồng kết tủa. Các đặc điểm cấu trúc của vật liệu được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như EDX, XRD, FTIR, TEM, DLS. Kết quả chỉ ra rằng, mẫu vật liệu tổng hợp có kích thước nano. Thực nghiệm hấp phụ ion Crom(VI) trong dung dịch nước của vật liệu tổng hợp cũng được tiến hành. Độ hấp phụ Crom(VI) tối đa của vật liệu được tính theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir có giá trị 15,4 mg.g-1. Vật liệu composite hấp phụ ion Crom(VI) tốt hơn so với hai vật liệu đơn (TiO2/Al2O3> Al2O3> TiO2).
Từ khóa. Hấp phụ, vật liệu composite, Crom, Titan dioxit, Nhôm oxit
Vật liệu composite TiO2/Al2O3 được nung ở nhiệt độ 800oC
Xem chi tiết: tại đây
Trần Thị Diệu Thuần, Bùi Thị Thu Thuỷ, Trần Thị Thanh Nhã (Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ IUH số 65 năm 2023
lên đầu trang