Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 25/07/2024 | 01:18

Thứ năm, 25/07/2024 | 01:18

Video

Khoa học công nghệ - nền tảng nâng cao năng suất lao động

Với xu hướng hội nhập quốc tế và tác động của cuộc các mạng công nghiệp lần thứ 4, Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành nền tảng quan trọng giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp.

lên đầu trang