Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 19/09/2020 | 06:09

Thứ bảy, 19/09/2020 | 06:09

Video

Sản xuất thức ăn thủy sản ứng dụng công nghệ sinh học

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất thức ăn thủy sản từ nguồn nguyên liệu trong nước là một hướng đi giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.

lên đầu trang