Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:43

Thứ bảy, 18/05/2024 | 13:43

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 15:19 ngày 13/09/2023

Quyết định 2036/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 2036/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.
Theo đó, công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:
1. TCVN 13770:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Yêu cầu kỹ thuật
2. TCVN 13771:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định hàm lượng ẩm
3. TCVN 13772:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định thành phần cấp hạt bằng phương pháp sàng ướt
4. TCVN 13773:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định độ co dài
5. TCVN 13774:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định độ trắng
6. TCVN 13775:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định thành phần hoá học
7. TCVN 13776:2023 Đất sét để sản xuất sứ dân dụng – Yêu cầu kỹ thuật
8. TCVN 13777:2023 Đất sét để sản xuất sứ dân dụng – Xác định độ dẻo bằng phương pháp P. Fefferkorn
9. TCVN 13778:2023 Cyclone thuỷ lực sứ dùng trong tuyển khoáng – Yêu cầu kỹ thuật
10. TCVN 13779:2023 Cyclone thuỷ lực sứ dùng trong tuyển khoáng – Xác định kích thước làm việc
11. TCVN 13780:2023 Cyclone thuỷ lực sứ dùng trong tuyển khoáng – Xác định độ chịu mài mòn
Xem chi tiết Quyết định số 2036/QĐ-BKHCN TẠI ĐÂY.
Vụ Khoa học và Công nghệ
lên đầu trang