Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:56

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:56

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 10:51 ngày 31/05/2024

Đẩy nhanh tiến độ kết nối kỹ thuật với môi trường Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia tại các địa phương

Ngày 19/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) xây dựng, vận hành và quản lý Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) giao là chủ đầu tư xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm, hàng hoá quốc gia. Hiện tại, Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hoá quốc gia đang trong quá trình thuê hạ tầng công nghệ thông tin và dự kiến vận hành chính thức trong Quý III/2024.
Thông tin từ Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia, nhằm đẩy nhanh tiến độ kết nối kỹ thuật với môi trường Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia, tính đến ngày 24/5/2024, các tỉnh: Long An, Cà Mau, Cần Thơ đã thực hiện đặt lệnh request kết nối kỹ thuật với môi trường Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia và test thử kết nối thành công một số API trên môi trường Cổng.
Ngoài ra, các tỉnh: Trà Vinh, Cao Bằng, Đắk Nông cũng đã thực hiện đặt lệnh request vào môi trường kỹ thuật Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia và đang test thử kết nối các API.
Bên cạnh đó, hiện nay các tỉnh: Thái Bình, Bắc Giang, Hòa Bình, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hưng Yên đang được Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia hỗ trợ và thực hiện triển khai các bước để kết nối với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
Trước đó, ngày 03/4/2024, Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia đã có văn bản thông báo đến Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố về môi trường kết nối kỹ thuật với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia tại địa chỉ: https://sandbox.truyxuatnguongoc.gov.vn.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia luôn sẵn sàng đồng hành, phối hợp và hỗ trợ các địa phương trong việc kết nối kỹ thuật với môi trường Cổng TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia được nhanh chóng và hiệu quả.
Nguồn: vietq.vn
lên đầu trang