Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:36

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:36

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 08:47 ngày 24/08/2023

Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ trì, tham gia phối hợp với các bộ, ngành trong công tác xây dựng văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ trì, tham gia phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong công tác xây dựng và thực thi cũng như nghiên cứu, rà soát để đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Tăng cường kiểm tra chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu - Ảnh: DMS
Cụ thể, Bộ đã thực hiện việc đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm… Rà soát Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phê duyệt Quyết định số 891/QĐ-BCT ngày 12/4/2023 thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 33/2017/TT-BCT đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ và áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và mức độ rủi ro của hàng hóa (dự kiến ban hành trong năm 2023);
Đồng thời, nghiên cứu cơ sở khoa học thực tiễn để dự kiến xây dựng Thông tư truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cho việc áp dụng phương thức kiểm tra tại nguồn và kiểm tra tại khâu lưu thông trên thị trường nội địa đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và đề xuất sửa đổi Thông tư số 36/2019/TT-BCT; nghiên cứu xây dựng quy định mức dư lượng tối đa Etylen Oxit cho phép trong thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương…
Thực hiện đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp, tham gia ý kiến góp ý đối với các chương trình, kế hoạch, dự thảo Luật, dự thảo Thông tư do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì như: Ý kiến xây dựng Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2035; góp ý hồ sơ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ; ý kiến về việc bổ sung trụ/thiết bị sạc điện cho xe điện vào Danh mục phương tiện đo nhóm 2…
Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công bố thêm 13 dự thảo TCVN thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, bao gồm 7 TCVN về thuốc lá, nguyên liệu và sản phẩm thuốc lá, 6 TCVN về khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
Cùng với đó, Bộ Công Thương đã tổ chức thẩm tra các dự thảo TCVN thuộc lĩnh vực sành sứ, thủy tinh, cơ khí theo kế hoạch xây dựng TCVN và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định. Hiện nay, các dự thảo TCVN này đang được hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định TCVN tại Thông báo kết quả thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Các TCVN sau khi được công bố đều được thông tin phổ biến trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: khcncongthuong.vn để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và áp dụng. Ngoài ra, trong thời gian qua, Bộ Công Thương tổ chức việc phổ biến một cách chi tiết hơn đối với một số TCVN, điển hình như: TCVN 11856:2017 - Chợ kinh doanh thực phẩm.
Cũng trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành 13 QCVN phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ và thực hiện việc đăng ký QCVN sau khi ban hành gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, Bộ cũng đã tổ chức các hội nghị phổ biến văn bản QPPL về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất; tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn áp dụng 7 QCVN trong lĩnh vực hóa chất đã ban hành năm 2020 cho các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất.
Theo Báo Công Thương
lên đầu trang