Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 23:31

Thứ tư, 24/04/2024 | 23:31

Hoạt động của tổ chức KHCN

Cập nhật lúc 15:57 ngày 10/01/2024

Bộ Công Thương công nhận Hiệu trưởng 2 trường đại học thuộc Bộ

Bộ Công Thương vừa có quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp, Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh sau thời gian khuyết 2 vị trí này.
Ngày 9/1, Bộ Công Thương có quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh sau thời gian 2 trường này khuyết vị trí hiệu trưởng.

Bộ Công Thương có quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đối với TS. Phan Hồng Hải (bên phải) và PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (bên trái)
Theo quyết định số 59/QĐ-BCT về công nhận hiệu trưởng do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ký, ông Phan Hồng Hải giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ kể từ ngày ký (ngày 9/1/2024).
Tương tự, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ký Quyết định số 56/QĐ-BCT ngày 9/1/2024 công nhận ông Nguyễn Xuân Hoàn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Như vậy sau hơn nửa năm khuyết chức danh Hiệu trưởng, hai trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương đã có hiệu trưởng chính thức. Song, hai tân Hiệu trưởng của hai trường này không phải là người mới. TS. Phan Hồng Hải được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2020 (nhiệm kỳ 2020- 2025).
Cuối tháng 5/2023, TS. Phan Hồng Hải chuyển sang làm nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng trường. Sau khi TS. Phan Hồng Hải được bổ nhiệm Hiệu trưởng, PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường được giao phụ trách Hội đồng trường - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
Tương tự, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại Công Thương TP. Hồ Chí Minh - sau khi đổi tên) từ năm 2019 (nhiệm kỳ 2019 - 2024).
Cuối tháng 5/2023, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn cũng chuyển sang làm nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng trường. Sau khi PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn được bổ nhiệm Hiệu trưởng, TS. Bùi Hồng Đăng - Phó hiệu trưởng, Phó chủ tịch hội đồng trường, sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh.
Theo Báo Công Thương
lên đầu trang