Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:51

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:51

Hoạt động của tổ chức KHCN

Cập nhật lúc 11:52 ngày 04/10/2023

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Thúc đẩy phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học

Xây dựng và phát triển phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học là một yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao tính tự chủ sáng tạo và năng động - một tố chất rất cần thiết đối với sinh viên. Ngay từ năm 2012, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học đã được cụ thể hóa tại Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Là một trong số các cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó điểm sáng là các khoa kỹ thuật và công nghệ cao, hằng năm, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) đều tổ chức phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm tạo cơ hội để sinh viên phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu. Nhà trường xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và hướng nghiệp cho sinh viên.