Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 04/03/2024 | 12:43

Thứ hai, 04/03/2024 | 12:43

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 09:41 ngày 06/02/2024

Sóc Trăng: Triển khai tích cực hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử

Tỉnh Sóc Trăng thời gian qua đã tích cực triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 bản điện tử. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 42 đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 bản điện tử vào hoạt động.
Vừa qua, hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử của tỉnh Sóc Trăng đã được triển khai tại 39 đơn vị, gồm các sở, ban ngành, các chi cục trực thuộc sở và UBND các huyện, thị xã, thành phố từ tháng 10/2023. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 42 đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 bản điện tử vào hoạt động.
Theo ông Nguyễn Thành Duy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, các đơn vị tích cực triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 bản điện tử. Tuy mới triển khai nhưng đã mang lại một số kết quả tích cực. Cụ thể, phần mềm ISO điện tử giúp lãnh đạo các đơn vị xử lý công việc nhanh chóng, kiểm tra được qui trình thực hiện thông qua chế độ thông tin báo cao rõ rằng, đầy đủ; cung cấp cách nhận biết, phát hiện, truy tìm được nguồn gốc sai sót, ngăn ngừa sự tái diễn.
Phần mềm ISO điện tử còn có khả năng đồng bộ, tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm đang vận hành trên hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh và hệ thống một cửa điện tử phục vụ công tác cải cách hành chính. Hoạt động quản lý tài liệu, hồ sơ được thực hiện một cách nề nếp.
Đồng thời, tài liệu, hồ sơ quá trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan được lưu trữ, tra cứu nhanh chóng thuận lợi thông qua bộ lọc tìm kiếm; tiết kiệm chi phí in ấn giấy tờ nhờ việc số hoá các tài liệu, hồ sơ liên quan.
"Phần mềm ISO điện tử đã được cài đặt và vận hành thống nhất, đồng thời kết nối với hệ thống một cửa điện tử giúp cho quá trình đánh giá nội bộ xem được nhiều hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị”, ông Nguyễn Thành Duy nhấn mạnh.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị các sở, ngành, địa phương quan tâm đến việc thực hiện vận hành hệ thống ISO điện tử. Nhiệm vụ này phải được tập trung triển khai trong năm 2024 và phải triển khai đồng thời ở 42 đơn vị sở, ngành, 109 đơn vị xã, phường của tỉnh Sóc Trăng.
Nguồn: vietq.vn

lên đầu trang