Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 08/05/2021 | 00:08

Thứ bảy, 08/05/2021 | 00:08

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 11:06 ngày 15/04/2021

Thiết kế bộ điều khiển cho máy biến áp điện tử một pha

TÓM TẮT
Máy biến áp truyền thống là thiết bị làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, chúng có nhược điểm cơ bản là một thiết bị thụ động và không được thiết kế để làm việc với các phụ tải thay đổi nhanh đồng thời chúng chiếm diện tích lớn không phù hợp với những ứng dụng yêu cầu không gian hẹp. Trong những năm gần đây, một số nhà khoa học tập trung nghiên cứu cấu trúc máy biến áp điện tử (Solid State Transformers - SST). Bản chất cấu trúc này gồm các bộ biến đổi điện tử công suất và máy biến áp tần số cao, với cấu trúc mạch lực và phương pháp điều khiển thích hợp, máy biến áp điện tử sẽ hứa hẹn giải quyết được nhiều yêu cầu phức tạp của thực tiễn và tương lai mà máy biến áp truyền thống chưa giải quyết được. Nội dung bài báo này tập trung nghiên cứu vào việc phân tích cấu trúc, chức năng và tổng hợp bộ điều khiển cho hệ thống máy biến áp điện tử một pha. Phương pháp thiết kế bộ điều khiển sẽ được minh chứng bằng bằng việc mô phỏng trên Matlab simulink. Những kết quả mô phỏng chứng minh được tính đúng đắn của phương pháp điều khiển đã thực hiện.
Từ khóa: Tự động hóa; máy biến áp điện tử; biến tần ma trận; máy biến áp tần số cao; lưới điện thông minh.
Xem chi tiết bài viết tại đây.​
Bùi Văn Huy1,* , Phạm Văn Minh1, Quách Đức Cường1
Trịnh Trọng Chưởng1, Nguyễn Văn Đoài1, Duangpasert Ounheuan2
1Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
2Học viện Phát triển giáo dục nghề nghiệp, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
[Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tập 57 - số 1 , tháng 2 năm 2021]
lên đầu trang