Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 25/01/2022 | 17:18

Thứ ba, 25/01/2022 | 17:18

Video

Đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan đã diễn ra hết sức thành công, với 17 hội nghị và hội nghị tham vấn, làm việc liên tục từ ngày 8-15/9. (Nguồn: Báo Công Thương)