Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 25/01/2022 | 18:04

Thứ ba, 25/01/2022 | 18:04

Video

[TÁI CƠ CẤU] 3 giai đoạn của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 hướng tới mục tiêu đến năm 2025, 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tối thiểu 100 nghìn doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số, tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng. (Theo Tạp chí Công Thương)