Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 02/06/2023 | 11:08

Thứ sáu, 02/06/2023 | 11:08

Video

Quản lý an toàn thực phẩm: Giảm tiền kiểm chuyển sang hậu kiểm

Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương. Tạo được sự chuyển biến rõ rệt, bước đầu đạt được những thành tích quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Thể chế quản lý được rà soát, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với hệ thống quốc tế và yêu cầu hội nhập. (Theo Báo Congthuong.vn/)

lên đầu trang