Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 03/06/2020 | 23:28

Thứ tư, 03/06/2020 | 23:28

Video

Hòa Bình tăng cường công tác kiểm định đo lường chất lượng

Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã xây dựng hệ thống văn bản nhằm tăng cường công tác kiểm định đo lường chất lượng, mục đích nhằm thắt chặt công tác quản lý để thực hiện đồng bộ các công việc cụ thể như kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và chuẩn đo lường nhằm từng bước đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo công bằng xã hội liên quan đến đo lường.

lên đầu trang