Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 30/05/2020 | 03:50

Thứ bảy, 30/05/2020 | 03:50

Video

Ngành Công Thương - Đưa nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao vào sản xuất - Phần 2: Thêm nguồn lực để phát triển

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, vì vậy hoạt động nghiên cứu khoa học, đưa các ứng dụng ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp đang là thách thức lớn. Do vậy, cần thêm nguồn lực, cơ chế chính sách để cởi trói những rào cản, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các nhà khoa học.

lên đầu trang