Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 03/06/2020 | 21:49

Thứ tư, 03/06/2020 | 21:49

Video

Ngành Công Thương - Đưa nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao vào sản xuất - Phần 3: Hướng tới làm chủ công nghệ hiện đại trong xu thế 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Do đó, để phát triển khoa học, công nghệ việc đầu tư, tăng cường tiềm lực nghiên cứu phải đi trước một bước, tương xứng với quy mô, phạm vi và đóng góp của ngành Công Thương.

lên đầu trang