Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 07/07/2020 | 23:24

Thứ ba, 07/07/2020 | 23:24

Video

Hệ thống cảnh báo mất điện, giám sát trạm biến áp từ xa

Hệ thống cảnh báo mất điện, giám sát trạm biến áp từ xa được nghiên cứa bởi Đại học điện lực giúp ngành điện kiểm soát tình hình khi có sự cố

lên đầu trang