Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 28/11/2020 | 15:16

Thứ bảy, 28/11/2020 | 15:16

Video

Đẩy mạnh CNHT nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Để thúc đẩy ngành CNHT phát triển, Chính phủ đã đề ra 3 giải pháp đột phá gồm: đột phá về thể chế, đột phá về chất lượng và đột phá về hạ tầng công nghệ.

lên đầu trang